Checklista

Här berättar vi om vad du ska tänka på före och under ditt isoleringsprojekt.
Läs vidare
Checklista för lösullsisolering

Checklista och förberedelser vid lösullsisolering

Det finns många saker som är viktiga tänka på då man ska utföra en isolering och hur du kan göra din egen anpassade kostnadsberäkning. Då vi som entreprenör vill underlätta för dig har vi tagit fram en effektiv kontrollista om vad som krävs och kan vara bra att känna till inför en isolering.

För att vi ska kunna ge en så utförlig offert som möjligt för lösullsisolering är det av stor vikt att du kan besvara frågorna i listan vi bifogat. För att vi ska kunna påbörja isoleringen av vinden är det några förberedelser som måste vara utförda och klara i god tid innan själva arbetet kan sättas igång. Skulle du känna att det är moment i förberedelserna eller i själva arbetet med isoleringen som du inte är nöjd med ser vi gärna att du informerar oss - vi hjälper till att åtgärda detta snarast möjligt.

På kontrollistan ser vi gärna att du läser igenom frågorna noggrant och av kryssar i punkterna därefter. Det är av stor vikt för oss att du som kund kan känna att du får den service som du förtjänar och det är vår högsta prioritet att kunna tillgodose dina behov och önskemål under och efter själva isoleringen.

Arbeten som bör vara klara innan isoleringen kan börja

  • Gångbryggor och plattformar bör vara minst 50 mm ovanför isoleringen
  • El-, VVS-, TV- och teleinstallationer skall vara på plats
  • Finns en sarg runt uppstigningsluckan?
  • Ventilation och rensningsluckor med mera bör vara 50 mm ovanför isoleringen
  • Är kanalerna i vindsutrymmet brandisolerade?
  • Ventilationen vid takfoten bör vara minst 130 mm över isoleringen

Checklista

  • Är vägen fram till uppställningsplatsen rymlig och framkomlig?
  • Hur långt är avståndet mellan vinden och uppställningsplatsen? Denna får vara 80 meter max.
  • Är bjälklagen städade för att besprutas med lösull?

För konsultation och kostnadsförslag kontakta oss så hjälper vi dig med isolering och lösull i hela Stockholmsregionen

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu