Ansöka om bidrag för lösullsisolering 2024 – Snabbguide

februari 28, 2024

Att göra ansöka om bidrag för lösullsisolering 2024 kan inte bara minska dina energikostnader utan även bidra till en mer hållbar miljö. En av de vanligaste åtgärderna är att installera eller uppgradera värmesystem och klimatskärm. Men hur kan du finansiera dessa åtgärder? Här är allt du behöver veta om att ansöka om bidrag för materialkostnader, men inte för arbetskostnader.

Bidragsberättigade kostnader

Bidrag kan beviljas för materialkostnader för olika värmesystemsåtgärder och vissa klimatskärmsåtgärder. Exempel på kostnader som kan ingå är för värmepumpar, biobränslepannor, radiatorer, styrutrustning och annat nödvändigt material för åtgärdernas genomförande.

Bidragsbelopp och begränsningar

Bidraget kan täcka upp till 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, men med en övre gräns på 30 000 kronor för både värmesystems- och klimatskärmsåtgärder. Det lägsta bidraget är 10 000 kronor, vilket innebär att åtgärderna måste ha kostat minst 20 000 kronor för att vara berättigade till bidrag.

Antal ansökningar och försäkringsersättning

Du kan ansöka om bidrag vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder. Om du redan har fått en försäkringsersättning för delar av de materialkostnader du ansöker om bidrag för, kan du inte samtidigt få bidrag för samma kostnader.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i ditt län som handlägger ansökningarna och beslutar om bidrag. Du behöver ha e-legitimation för att logga in och följa din ansökan. Om du har skyddad adress finns alternativa ansökningsformulär tillgängliga från länsstyrelsen i PDF-format.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu