Du vet väl – Vid behov kan vi också hjälpa med sanering av isolering!

februari 7, 2017

Gällande trygghetsvakten (som förebygger)

Trygghetsvakten är en leverantör av förebyggande lösningar. Vi samarbetar även med flera andra och vill inte lyfta fram enbart en leverantör. Allra främst bygger vi om ventilations systemen som är bristfälliga, så slipper vi montera upp något system på vinden.

Trygghetsvakten eller vindsavfuktare monteras enbart ifall man inte kan bygga om ventilationssystemet.

Om du också vill ha hjälp med sanering av isolering kan vi hjälpa dig med detta. När vinden besiktigas brukar man kunna konstatera om momenten utsugning och sanering behövs. De här offereras till ett fast pris ihop med offerten för isoleringen. Vi utför sanering av din vind från isolering och denna sanering görs innan tilläggsisoleringen behandlas. Vidare tas även ibland äldre isolering bort. Lösull och sågspån suger vi ut.

Hjälp vid problem med fukt och mögel

Fukt och mögel är något man helst vill undvika i sitt hus. Mögel är ett samlingsnamn på mikroskopiska svampar och dessa trivs bra i fuktiga miljöer. På så sätt hänger fukt och mögel ihop. Fuktproblem kan öka om ventilationen inte fungerar som den ska. Mögel i byggnader är hälsofarligt och ska undvikas till alla pris.

Fukt- och möbelproblem på vinden är ett annat område vi kan hjälpa till med. Vi hjälper till med sanering, återställning och isolering. Detta går till på ett sätt att först saneras den befintliga isoleringen, efter detta mögelsaneras vinden och efter att mögelsaneringen har skett återställer vi vinden med ett nytt diffusionsöppet tätskikt. Det diffusionsöppna tätskiktet ökar fuktsäkerheten på din vind. När detta skikt har återställts sker isolering med cellulosaisolering.

Dessutom erbjuder vi en installation av avfuktaren Trygghetsvakten. Med Trygghetsvakten minimerar du dina risker att få fukt i framtiden. Vidare har denna avfuktare låg energiförbrukning och är tyst. Dessutom kräver Trygghetsvakten minimalt underhåll.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu