Lösullsisolering av väggar

april 15, 2021

Isolering med hjälp av lösull har många fördelar och en av dem är att lösullen har flera användningsområden. Lösullen kommer åt på ställen som kan vara svåra att isolera med traditionella isoleringsskivor. Ett av de utrymmen som lämpar sig utmärkt med lösull är isolering av väggar.

Läs mer om våra tjänster inom isolering i Stockholm

Enkelt, snabbt och effektivt

Isolering med hjälp av lösull är bland den billigaste och mest energisparande åtgärden du kan göra på ett hus. En tilläggsisolering kan sänka dina uppvärmningskostnader upp till så mycket som 25 procent. Det är enkelt, arbetet går snabbt och det ger bästa slutresultat. Lösullen sprutas upp från en lastbil via en tät slang som lägger lösullen som i ett jämt lager. Eftersom isoleringen kommer åt på ett annat sätt i utrymmen som annars kan vara svåra att isolera samt inte lämnar några skarvar så uppstår heller inga glipor där isolering saknas.

Vid lösullsisolering blir det heller inget spill och du betalar endast för den mängd isolering som används. Vid traditionell isolering med isoleringsplattor blir det i det allra flesta fall en hel del spill från skivor som behöver kapas. Utöver fördelen att slippa betala för material som inte går att använda så är det också bra ur miljösynpunkt.

Förutom väggar passar lösull utmärkt för att isolera golv och vind.

Så går det till

Isolering av lösull går till på så sätt att en lastbil kommer lastad med lösull hem till dig. Vid själva isoleringen med lösullen används sedan en så kallad lösullsmaskin. Vi drar en slang från maskinen in till det utrymme i hemmet som ska isoleras. Lösullsmaskinen manövreras av vår erfarna personal som befinner sig vid lastbilen och fyller på med rätt mängd lösull. Efter att isoleringen har fyllts på är det sista steget att allt packas ihop och att platsen städas.

Att isolera med lösull vid ditt hem i Stockholm är effektivt på det viset att det är en isoleringsmetod som är snabb i jämförelse med andra typer av isoleringar. Kontakta oss när du behöver hjälp med lösullsisolering i Stockholm.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu