Fördelar med lösullsisolering med cellulosa 2022

mars 18, 2022

Fördelar med lösullsisolering med cellulosa jämfört med andra typer av isolering: 

  • Lösull i form av cellulosaisolering kan sätta sig runt och anpassa sig till de flesta av de hinder som finns i väggar och vindar. 
  • Lösull av cellulosa är relativt billig, men har fortfarande ett R-värde* på cirka 3,5 per tums tjocklek, jämfört med glasfibers R-värde mellan R3 till R4 per tum. 
  • När väggarna redan är färdiga är insprutning av lös cellulosaisolering ett av få sätt att lägga till isolering. Ett alternativ är att dra ner gipsskivan och använda bitar av glasfiberskivor. 
  • Cellulosaisolering står sig någorlunda bra mot insekter och ohyra eftersom den är behandlad med borsalt. 

* R-värdet anger ett materialskikts värmeisoleringsförmåga, vilket ofta anges som isoleringsvärde för till exempel väggar, golv och tak. R-värdet visar värmebeständigheten i ett material och anges i m2K/W. Ju större R-värde, desto högre beständighet i värmepassagen och desto bättre isoleringsförmåga.  

Eventuella nackdelar med cellulosaisolering: 

Även om sedimentering är en av fördelarna med inblåst cellulosaisolering kan detta också vara ett problem, mest med väggar. Med tiden kan isoleringen packas ner och bilda fickor ovanför de fasta områdena. Dessa fickor blir till köldbryggor, som överför värme eller kyla in i huset.  

Lösullsisolering av en vind lider dock inte av detta problem, av två anledningar:

  1. För det första kan vindsutrymmen fyllas med extra lösull då man vet att lösullen kommer att packas ihop med tiden.
  2. När cellulosaisolering på vindar sätter sig, bildas inga tomma utrymmen då isolermaterialet packas mot ytan som ska isoleras. 

När cellulosa suger upp fukt i slutna utrymmen kan det ta lång tid att torka ut. Fukt minskar R-värdet och kan leda till bildning av mögel och mögel. Därför kan det vara bra att låta en firma som kan mögelsanering och fuktskador göra isoleringsjobbet. De kan bedöma och åtgärda riskfaktorer.

Är lösullsisolering med cellulosa miljövänligt? 

Med cellulosa är miljövänlighet ganska bra. Å ena sidan kan den anses vara miljövänlig eftersom den använder upp till 85 procent återvunnet material. De återstående 15 procenten, som inkluderar borsalt-behandlingen, är dock mindre miljövänlig eftersom det är en kemisk behandling. 

Glasfiberisolering kan också använda återvunnet material. Owens-Corning, ett av de största namnen inom tillverkning av glasfiberisolering, rapporterar att det använder mellan 53 och 73 procent återvunnet material. Så den gröna fördelen med cellulosaisolering kan vara mindre betydande än den ibland framställs. 

Lösullsisolering jämfört med andra typer av isolering 

Med slutna väggar har du få andra val än att blåsa in isolering. Om inte ditt hem genomgår någon ombyggnad där väggarna öppnas upp, måste hål borras in i väggarna och isolering injiceras. Här är den traditionella favoriten inblåst cellulosaisolering, även om insprutningsskum blir allt vanligare.  

För vindar är reglarna ofta öppna och tillgängliga och kan därför isoleras med antingen inblåst cellulosa eller t.ex. glasfiberskivor. Men på grund av hinder som ledningar (och bara på grund av att det är så enkelt) väljer många lösull på vinden. 

Är blåst cellulosaisolering en brandrisk? 

Cellulosaisolerings källpapper i obehandlat tillstånd är brännbart. Under tillverkningen behandlas dock cellulosaisolering med borsalt, vilket gör cellulosaisoleringen oerhört brandsäkert. Som en demonstration av cellulosaisoleringens brandhämmande förmåga är det möjligt att använda en blåslampa för att smälta ett mynt som vilar på en bädd av cellulosaisolering som du håller i handen. Cellulosan förblir inte bara opåverkad även när slanten börjar smälta, utan cellulosans isoleringsvärde är sådant att man inte känner någon värme i handen som håller isoleringen och det smältande myntet. 

Är du intresserad av lösullsisolering i Stockholm? Kontakta oss nedan.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu