Så kan lösullsisolering skydda dig från radon

maj 31, 2023

Lösullsisolering har blivit alltmer populärt som en effektiv metod för att förbättra energieffektiviteten och komforten i våra hem. Men visste du att det också kan hjälpa till att skydda mot radon? Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan tränga in i byggnader från marken och utgöra en hälsorisk. I denna artikel kommer vi att utforska hur lösullsisolering kan bidra till att minska radonhalten och förbättra inomhusmiljön.

Vad är lösullsisolering?

Lösullsisolering är en typ av isolering som vanligtvis består av återvunnet material, såsom papper, träfiber eller glasfiber, som behandlas för att ge goda termiska egenskaper. Den appliceras vanligtvis genom att den blåses eller sprutas in i vägg-, tak- eller golvutrymmen för att skapa en tät och enhetlig isoleringsbarriär. Läs mer om hur det funkar här.

Lösullsisolering och radon

Lösullsisolering kan indirekt hjälpa till att minska radonhalten genom att skapa en barriär som förhindrar radongasens infiltration i byggnadens inomhusmiljö. När lösullsisoleringen är korrekt installerad och täcker eventuella sprickor eller öppningar i väggar eller golv, minskar risken för radoninfiltration betydligt.

  1. Tätning av sprickor och hål: Genom att applicera lösullsisolering noggrant kan man täcka eventuella sprickor eller hål i väggar, tak eller golv där radon kan tränga in. Detta minskar möjligheten för radongas att komma in i byggnaden och därmed minskar risken för höga radonhalter.
  2. Förbättrad lufttäthet: En väl installerad lösullsisolering kan bidra till att förbättra byggnadens lufttäthet. Genom att minimera luftläckage minskar man risken för att radon kan tränga in i byggnaden genom otäta områden eller oskyddade öppningar.
  3. Kombinationseffekter: Kombinationen av lösullsisolering med andra åtgärder för att minska radonhalten kan ge synergistiska effekter. Till exempel kan installationen av en radonspärr eller en aktiv radonsug kombinerat med lösullsisoleringen skapa en robust barriär som effektivt minskar radonrisken.

Att skydda sitt hem från radon är en viktig åtgärd för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Lösullsisolering kan spela en viktig roll i radonhantering genom att skapa en tät barriär som förhindrar radoninfiltration. Genom att tätning av sprickor och hål samt förbättrad lufttäthet kan lösullsisolering hjälpa till att minska risken för höga radonhalter i ditt hem. Genom att eliminera otäta områden och skapa en enhetlig isoleringsbarriär minskar möjligheten för radongas att tränga in i byggnaden.

Det är dock viktigt att komma ihåg att lösullsisolering ensam inte utgör en fullständig lösning för att skydda mot radon. Det rekommenderas att genomföra en radonmätning för att fastställa radonhalten i ditt hem och vidta lämpliga åtgärder baserat på resultaten. En kombination av lösullsisolering med andra radonreducerande åtgärder, såsom installation av radonspärrar, radonsugsystem eller förbättrad ventilation, kan vara nödvändig för att uppnå optimal radonkontroll.

Läs mer om radonmätning i Stockholm här

För att säkerställa att lösullsisoleringen installeras korrekt och effektivt är det bäst att anlita professionella isoleringsentreprenörer med erfarenhet av radonhantering. De kan säkerställa att isoleringen appliceras på rätt sätt och att eventuella sprickor eller öppningar täcks ordentligt.

Läs mer om radonsanering i Stockholm här

Sammanfattningsvis kan lösullsisolering bidra till att minska risken för radoninfiltration i ditt hem genom att skapa en tät och enhetlig barriär. Men det är viktigt att komplettera isoleringen med andra lämpliga radonhanteringsåtgärder och att genomföra regelbundna radonmätningar för att övervaka inomhusmiljön.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu